Gondolatok

Házaspárok alkalma

„és lesznek ketten egy testté.” (Mt 19,5.)    

Napjainkban sajnos egyre többen azon a véleményen vannak, hogy a bibliai értelemben vett házasság elavult, a korszellemnek ellentmondó, idejétmúlt intézmény. A párkapcsolatokban élők jelentős része szerint a házasságban nem kapjuk meg azt a boldogságot, mely gyerekkorunk meséiben még olyan valósághűnek tűnt, és ráadásul az emberi szükségleteket házasságon kívül is ki tudjuk elégíteni. „Mi szükség van a házasságra, ha megteszi az élettársi viszony is?”- kérdezik egyre többen, mely vélekedés következményeként elkötelezettség nélkül élnek együtt nagyon sok párkapcsolatban. Az Isten színe előtt kötött házasságkötések száma – melyek során valamilyen formában megfogalmazódnak a házasságra vonatkozó olyan értékközvetítő üzenetek, mint pl. a hűség, a megbocsátás, a szeretet és az Istenbe vette hit – szintén elkeserítő statisztikai eredményt mutatatnak.

     A keresztyén ember szerint – a fentebbi vélekedésekkel ellentétben – az a csodálatos a házasságban, hogy hívő emberekként, egy Istennel és egymással kötött szövetségben élhetünk. Istenben hívő emberek házasságában az a nagyszerű, hogy együtt gyalogolhatunk „az Ígéret Földje felé”. Végig járhatjuk a közös utat, melyet házasságnak nevezünk, úgy is, mint ahogy egykoron tette azt az Ószövetség népe a pusztában, keserűen és lázadozva, de haladhatunk úgy is, hogy annak tudatában haladunk, hogy előttünk megy az Úr. Amennyiben Rá tekintünk, bármilyen viharba is kerüljünk, nem csüggedünk el.

      A házaspároknak szervezett alkalmainkon, melyeket 2021 őszétől indítottunk el, arra bátorítjuk a jelenlévőket, hogy vegyék komolyan azt az igazságot, mely szerint az egymás iránti elköteleződés akkor fog sikerülni, s úgy élhetünk boldog házasságban, ha előbb Isten felé kötelezzük el magunkat. Napjainkban, ahogyan életünk számtalan területén, így a házasságban is számos megoldatlan probléma és megválaszolatlan kérdés merül fel, melyek bibliai alapú megoldásra és megválaszolásra várnak. Ennek jegyében éreztük szükségét annak feleségemmel együtt, hogy legyen gyülekezetünkben egy olyan közösségépítő alkalom, melyen körbejárjuk és megvitatjuk a házasságot érintő különböző témaköröket, s Isten Igéjének tükrében, igyekszünk válaszokat találni a felmerülő kérdésekre, s megoldásokat azokra a problémákra, melyek egy házasságban előjönnek. Meglepő módon az alkalomra érkező párok nyíltan és őszintén elmondják a jelenlévőknek a tapasztalataikat, esetenként a problémáikat is. Mindezidáig olyan témaköröket érintettünk, mint pl: A házasság bibliai értelme; Mit viszünk magunkkal a házasságba; Kommunikáció a házasságban; A házasság szakítópróbái; Az öt szeretetnyelv, stb. Adott témakört minden alkalmon igyekszünk még érdekesebbé tenni a különböző játékos feladatokkal, melyeket a párok nagyon élveznek, s meglepő, ugyanakkor nagyon hasznos dolgok derülnek ki egymással kapcsolatban, melyekre sokszor tíz év házasság alatt sem derült fény. Az alkalmak kezdetén mindig felolvasásra és magyarázatra kerül egy, a témakörhöz kapcsolódó bibliai igerész, s annak magyarázata, majd ezt követően a házasságban szerzett tapasztalataikat osszák meg egymással a résztvevők. A témakörökhöz kapcsolódó bibliai üzeneteken, magyarázatokon és játékokon túl, filmvetítésekre vagy rövid videó bejátszásokra is sor kerül a házasság különböző területeit érintő kérdések kapcsán.

     2022 februárjában mi is csatlakoztunk az országos Házasság Hete kezdeményezéshez, melynek témája a következő volt: „Maradjunk együtt! Három hétköznap este, különböző helyszíneken (borház, színház, gyülekezeti terem) igyekeztünk még inkább megerősíteni minden jelenlévőben, hogy mennyire fontos megmaradni az egymással és az Úrral kötött szövetségben. A nyitó alkalmat a makói Szent Gellért Borházban és Vendégfogadóban töltöttük el egy finom vacsora elfogyasztásával, miközben egymás megismerkedési történeteit ismerhettük meg igencsak jó hangulatban. Második este a magyarcsanádi Farkas házaspár közös életútját, megannyi áldott, boldog tapasztalatát hallhattuk. A záróalkalmon a makói színházban tekintettük meg az „Advent a Hargitán” című előadást. A közeljövő tervei között szerepel, hogy szeretnénk egy főzéssel egybekötött közös családi napot eltölteni Mártélyon, majd a július 23-i budapesti „Ez az a nap” koncertre utaznánk el, s még az új anév megkezdése előtt ellátogatnánk a szabadkígyósi kastélyba.

     A házaspároknak szervezett alkalmak mindig nagyon jó hangulatban telnek, sokat nevetünk és ritkán sírunk, bár utóbbira is volt már példa egy-egy nagyon őszinte megnyilvánulás során. A házaspárok alkalma gyülekezetünkben a kötetlen beszélgetések és jó hangulat ellenére sem tekinthető valamiféle klubrendezvénynek, hisz mára már átlagosan a jelenlévő 8-10 pár többségében olyan személy, akiknek korábban semmilyen gyülekezethez nem volt kötődésük, de a Szentlélek munkájának köszönhetően, mára elmondhatjuk róluk, hogy egyházközségünk oszlopos, aktívan szolgáló tagjaivá váltak, akik nem színből, hanem szívből szolgálnak és erősítik gyülekezetünket. Tapasztalataink szerint a legnépszerűbb és leghatékonyabb alkalomnak bizonyult a házaspárok alkalma gyülekezetünkben az elmúlt félévben. Istennek legyen érte hála!

     Arra buzdítunk minden gyülekezetet, szolgálattevőt, hogy szervezzenek minél több olyan alkalmat, mellyel a házasságot, mint az Istentől rendelt teremtési rendet erősíthetjük, s nem utolsó sorban gyülekezeteinket, közösségeinket építhetjük.

Stefán Zoltán
lelkipásztor
Makó-Újváros

Még szintén kedvelheted...