Esperes:
Juhász András

Egyházmegyei gondnok:
Baráth Imre Gábor

Lelkészi főjegyző: 
Nagy Zoltán Imre

Világi főjegyző:
Dr. Kovács György

Tanácsosok:
Bertus-Barcza Csabáné, Dr. Kruzslicz Péter, Kőhegyi András, Varga Rita,
Sípos Ete Zoltán, Czirokné Botár Éva, Gilicze Andrásné, Kondrát Zoltán,

Jegyzők:
Gilicze András, Kondrát Zoltán, Tóth Judit, Varga Rita

Bírók:
Stefán Zoltán, Pappné Dr. Búza Katalin, Dr. Mónus László

Jogtanácsos:
Dr. Kruzslicz Péter 

Pénztáros:
Dweikné Somodi Éva

Főszámvevő:
Kondrát Zoltán
Számvevő:
Dweikné Somodi Éva
Koroknai Andrásné
Rárósi Péterné

Egyházkerületi tanácsos:
Gilicze Andrásné, Dr. Kovács György

Egyházkerületi közgyűlési képviselők:
általános iskolai: Baranyi Bettina
középiskolai: Kovács Tibor
szeretetintézményi: Horváth Imre
lelkészi: Kondrát Zoltán, Stefán Zoltán
világi: Tóthné Mohos Erika, Varga Rita

Zsinati képviselők:
Lelkészi: Gilicze Andrásné
Világi: Varga Rita

Zsinati pótképviselők:
Lelkészi: Kondrát Márta
Világi: Bertus-Barcza Csabáné