Kezdetét vette a Berekfürdői Csendeshét

Tervezett program: 09. 11. hétfő 09. 12. kedd 09. 13. szerda  09. 14. csütörtök 09. 15. péntek    830: Reggeli 830: Reggeli 830: Reggeli 830: Reggeli 915: Reggeli áhítat Lk 22,24‒27 – Szolga(B) Tyukodi László  915: Reggeli áhítatMt 25,14‒29 – Sáfár Tóth Zoltán (B) 915: Reggeli áhítat1Tim 4,12‒16 – Példa (CS) Busch Péter  915: Összegzés:Békés: Koncz-Vágási Katalin lp. megyei koordinátor (Sarkad) és Nagy Jánosné (Gyula) …

Beszámoló – Egyházmegyei Evangelizáció 2023.

Néhány évvel ezlőtt Beregdarócon voltam Esperesi Értekezleten, amikor Szalai Kont esperestársam félrehúzott, és megkérdezte, hogy van-e kedvem vele elmenni este, a szabadidőnkben, a Szatmári Egyházmegye egyik kis gyülekezetébe, ahol éppen az Egyházmegyei Evangelizáció egyik alkalmát tartották. Azonnal igent mondtam, esperes társam pedig megszólította az ügyben Püspök Urat, és a többi esperest is, aminek következtében este …

Adventi koszorúkészítés a Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziójának támogatásával

A Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziója az idén is igény szerintminden Egyházmegyét 50-50 db adventi koszorú készítéséhez szükséges adománnyaltámogatott.A Csongrádi Református Egyházmegyében ez az adomány a Magyarcsanádi ReformátusÁltalános Iskola és Óvoda közreműködésével jutott el a családokhoz úgy, hogy a megérkezettalapanyagokból a gyerekek saját maguk készítették el az adventi koszorúkat.Iskolánkban már a múlt héten elkezdődött az adventi …

A Református Egység Ünnepe a Pünkösd fényében

            2009. május 22-én Debrecenben ünnepélyes keretek közt nyilvánította ki az elszakított nemzettestekben széttagoltan élő magyar reformátusság az egységét. Számunkra, Csongrád megyében élő reformátusok számára ez a nap még talán a többi egyházmegyében élőknél is nagyobb ünnep. Egyházmegyénket ugyanis 5 részre szakította Trianon, és ráadásul az 5 utód-egyházmegye három állam területén él!             13 esztendővel ezelőtt, Debrecenben …

Házaspárok alkalma

„és lesznek ketten egy testté.” (Mt 19,5.)     Napjainkban sajnos egyre többen azon a véleményen vannak, hogy a bibliai értelemben vett házasság elavult, a korszellemnek ellentmondó, idejétmúlt intézmény. A párkapcsolatokban élők jelentős része szerint a házasságban nem kapjuk meg azt a boldogságot, mely gyerekkorunk meséiben még olyan valósághűnek tűnt, és ráadásul az emberi szükségleteket házasságon kívül …