Adventi koszorúkészítés a Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziójának támogatásával

A Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziója az idén is igény szerintminden Egyházmegyét 50-50 db adventi koszorú készítéséhez szükséges adománnyaltámogatott.A Csongrádi Református Egyházmegyében ez az adomány a Magyarcsanádi ReformátusÁltalános Iskola és Óvoda közreműködésével jutott el a családokhoz úgy, hogy a megérkezettalapanyagokból a gyerekek saját maguk készítették el az adventi koszorúkat.Iskolánkban már a múlt héten elkezdődött az adventi …

A Református Egység Ünnepe a Pünkösd fényében

            2009. május 22-én Debrecenben ünnepélyes keretek közt nyilvánította ki az elszakított nemzettestekben széttagoltan élő magyar reformátusság az egységét. Számunkra, Csongrád megyében élő reformátusok számára ez a nap még talán a többi egyházmegyében élőknél is nagyobb ünnep. Egyházmegyénket ugyanis 5 részre szakította Trianon, és ráadásul az 5 utód-egyházmegye három állam területén él!             13 esztendővel ezelőtt, Debrecenben …

Házaspárok alkalma

„és lesznek ketten egy testté.” (Mt 19,5.)     Napjainkban sajnos egyre többen azon a véleményen vannak, hogy a bibliai értelemben vett házasság elavult, a korszellemnek ellentmondó, idejétmúlt intézmény. A párkapcsolatokban élők jelentős része szerint a házasságban nem kapjuk meg azt a boldogságot, mely gyerekkorunk meséiben még olyan valósághűnek tűnt, és ráadásul az emberi szükségleteket házasságon kívül …