Hírek

Emlékképek a Berekfürdői Csendes napokról

Gyülekezetünkből négyen már nagyon vártuk szeptember második hetét, hogy elutazhassunk Berekfürdőre, ahol már több alkalommal részt vettünk a csendes hét programjain. Egyrészt, azért, hogy kikapcsolódjunk a napi rutinból, másrészt ez óriási lelki feltöltődés is. Naponta 3 alkalommal Istennel együtt lenni, zengő énekkel dicsőíteni lelkileg felemelő érzés.  Minden reggel az áhítat, a délelőtt előadások és esti …

Hírek

Presbiterválasztás

A Szeged-Honvéd téri egyházközség újonnan megválasztott tisztségviselői, presbitertársaik “ölelésében” november első vasárnapján tettek fogadalmat Isten és a gyülekezet előtt szolgálatuk iránti elköteleződésükről.

Hírek

Reformációra készültünk Hódmezővásárhelyen

Október 26-án és 27-én Reformációs Esték címen indítottunk „előadássorozatot” a hódmezővásárhelyi református testvéreknek a Csúcsi Református Imaházban.  E két estén két olyan előadó érkezett közénk, akik nem pusztán a történelem és azon belül is az egyháztörténelem iránt elkötelezettek, hanem hitvalló reformátusok is.  Dr. Hegyi Ádám történész, szeged-honvéd téri presbiter kezdte a sorozatot, és előadásában arra …

Hírek

Istentisztelet reformáció napján 2023.

Október 31-én Szeged protestáns hívei a Honvéd téri református templomban Igét hallgatva, úrvacsorai közösségben adtak hálát a Reformáció mai is időszerű célkitűzéseiért. Az istentisztelet elején Dr. Kereskényi Sándor, a házigazda gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a különböző szegedi protestáns felekezetekből érkezett gyülekezetet. Ezt követően igehirdetéssel, Busch Péter a Szeged-Kálvin téri Gyülekezet beosztott lelkipásztora szolgált a Római levél …

Hírek

Idősek köszöntése

Gyülekezetünk idős tagjait ezen a vasárnapon (október 29.) köszöntöttük énekkel, zenével, verssel, imával, előadással,  megköszönve az Úrnak azokat az ajándékokat, melyeket szavaikon, munkájukon keresztül kaptunk – Tőle. Dr. Kereskényi Sándorlelkipásztor

Hírek

Őszi temetőrendezés Szegeden

A Honvéd-téri gyülekezet tagjai az őszi temetőkert-rendezés során emlékeztek meg Szeged első református lelkésze, Varga Pál síremléke előtt a református-evangélikus temetőben. Isten áldja meg az evangélium szolgáját, emlékét, és mindazt, amit elvégzett azért, hogy ma Szegeden öt református gyülekezetben hirdethetik Isten Igéjét.

Hírek

2000 szívvel átadni karácsony üzenetét

Ebben az évben, 2000 darab fehér szívvel szeretné megajándékozni Moldován Krisztina Stefánia kórházlelkész az ünnepen a szegedi Klinikán fekvő betegeket. A gyülekezetek közösségei (bibliaórák, nőszövetségi körök, ifjúsági csoportok) önkéntes munkája által készülnek el a szívek, amelyben a Lelkipásztor kéri a Csongrádi Református Egyházmegye közösségeinek segítségét. “Remek lehetőség a betegekért való közös imádságra is ez az …

Hírek

Európa Rádió – Békés-Bánáti Találkozó

Megerősíti a találkozás a jellemzően szórványban élő reformátusokat – ez volt az egyik leggyakrabb válasz arra a kérdésre, hogy miért vesz részt valaki az egykori Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozóján.  Legalább 800 ember töltötte meg az Aradi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisjenő református templomát, jöttek Bánátból, Temesvár térséségből és a tiszántúli Csongrád és Békés megyékből is. Mi …

Hírek

Lelkészértekezlet

Az előzetesen jelzettek értelmében, október 25-én, délután 3 órai kezdettel, Reformációra készülő lelkészértekezletet tartunk a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség kistermében. A tervezett program: Áhítat – Zilahi Réka (egyházmegyei segédlelkész)Reformációi előadás – Dr. Orosz Adrienn (presbiter-történész, Szeged-Kálvin tér)Esperesi tájékoztató – Juhász András (esperes)Előzetes tervezés a 2024. évreEgyéb ügyek