Pünkösd Szegeden, a Honvéd téren

Pünkösd vasárnapján gyermek- és hitükről vallást tett tett fiatalok keresztelőjével, úrvacsorával és konfirmandusaink fogadalomtételével vettük körül Pünkösd örömhírét, a hirdetett Ige üzenetét: “Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” (Jel 3,22)” Kereskényi Sándorlelkipásztor

Ifjúsági Istentisztelet Szeged-Kálvin téren

Isten iránti hálával számolunk be egyházközségünk tavaszi ifjúsági istentiszteleteiről,amely alkalmakon a nagytermet szinte megtöltve, 50-60-an gyűltünk egybe. A forma márciustól kicsit új lett: szeretetvendégséggel egybekötött alkalomra hívogattuk a fiatalokat. A tartalom azonban változatlan maradt: Isten igéje köré gyűltünk össze, s hallgattuk meg beosztott lelkészünk Busch Péter igehirdetését, s élhettük át együtt azt az élményt, hogy …

Püspöki Látogatás

2024. április 8-án, Hódmezővásárhelyen, a Helyőrségi Kápolnában egyháztörténeti jelentőségű ese-ményre került sor. A tavalyi évben felépült, majd rendeltetésének átadott, Hunyadi János nevét viselő ökumenikus kápolnában, Pásztor Dániel püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke, első püspökként szolgált igehirdetéssel református katonák között. A zsúfolásig megtelt teremben a helyőrségi zenekar játékára vonult be püspök úr és Dudás Ferenc a …

Egyházmegyei Csendes Nap

Program:8:30 Regisztráció, Éneklés9:00 Istentisztelet Úrvacsorai közösséggelés gyermekistentisztelet a tornateremben10:45 Előadás11:45 Kiscsoportos beszélgetések13:00 Ebéd14:00 Credo – koncert Gyermek programok:10:45 – 14:00Ovi, Iskola: Kézműves programok, csillámtetoválás, ugrálóvárak,Ifi: bizonyságtételek. sport programok, játék,

Energetikáról – mindenkinek. A lényeg egyszerűen és közérthetően.

Szeretettel hívjuk várjuk elsősorban a szegedi testvéreket, de az egyházmegyéből bárhonnan érkező érdeklődőket is május 5-én délelőtt negyed 12-re a Szeged-Honvéd téri templomunk alagsori előadótermébe, ahol a teremtett világunk iránt érzett felelősségünket erősítve gyülekezeti tagunk, Bartha Ferenc vegyészmérnök tart vetített előadást a következő címmel: Energetikáról – mindenkinek. A lényeg egyszerűen és közérthetően. Áldáskívánással:Kereskényi Sándor

Tavaszi Ifjúsági Nap 2024.

Egyházmegyénkben évente két alkalommal, tavasszal és ősszel ifjúsági napra hívjuk a gyülekezetek fiataljait. Ebben az évben, április 20-án szombaton találkoztunk a Szegedi Református Közösségi Házban. A közel 80 résztvevő az egyházmegye kebelébe tartozó gyülekezetekből, intézményekből érkezett. A Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet önkéntes segítői segítsége nyomán a hűvös reggelen meleg tea és pogácsa várta a résztvevőket. …

Hitmélyítő hét Szeged-Honvéd téren

Kedves Testvérek!Örömmel hirdetem, hogy gyülekezetünkben, templomunkban (Szeged, Honvéd tér 1.) tavaszi hitmélyítő (evangélizációs) alkalmakat tartunk. A négy istentiszteleten dr. Nagy Károly Zsolt sárospataki professzor szolgál közöttünk.Szeretettel kérlek benneteket, hogy az egyházmegyei evangélizációs alkalmakhoz hasonlóan hirdessétek gyülekezeteitekben az igehirdetések következő időpontjait:április 21. vasárnap 10. óra,április 21. vasárnap 18 óra,április 22. hétfő 18 óra,április 23. kedd 18 …

Ökumenikus Világimanap

Az ökumenikus világimanap szegedi alkalmának szervezését, házigazda szerepét ez évben is a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség Asszonyköre vállalta. A Honvéd-téri előkészítő bibliaórát, majd megbeszélést követően március 1-jén, a Szegedi Református Közösségi Házban gyűltek össze kilenc keresztyén közösség tagjai. Dr. Kereskényiné Nemes Lívia református lelkésznő három ének tanításával hangolta rá a résztvevők fülét és lelkét a …