Hírek

Kezeink munkáját tedd maradandóvá! 

Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! – hangzott az Ige 2022. június 11-én a Nagyéri Református Templomban, ahol a gyülekezet közössége hálaadó istentiszteletet tartott a templom külső felújításáért.

Az ünnepi alkalomon, a gyülekezet lelkipásztora, Major István Zoltánné köszöntötte a gyülekezet tagjait és a meghívott vendégeket. Az igehirdetés szolgálatát, dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte, a 90. Zsoltár versei alapján. Igehirdetésében a Zsoltár utolsó versei alapján három gondolatban foglalta össze, hogy miről tesz bizonyságot a megújult templom és benne a református gyülekezet: 1. Isten méltóságot ad, már ebben a világban is, ahol méltatlanságot tapasztalunk. 2. Isten jóindulata az életet munkálja. 3. Isten megáldja munkánkat, fáradozásunkat az Ő dicsőségére.

A Csongrádi Református Egyházmegye Esperese, Juhász András Haggeus Próféta könyvéből olvasta Isten igéjét, és kérte Isten áldását a közösség életére.

A település nevében, Lőrincz Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, hogy milyen fontos szerepe van a gyülekezetnek a település életében generációról generációra.  

Dr. Lázár János, építési és beruházási miniszter beszédében kiemelte, hogy egy település életében a közösség és a lélek egyaránt fontos. A gyülekezeti közösségek, a templomok ezt segítik országszerte és Nagyéren is.  A Miniszter elmondta, hogy a protestánsok szolgálata, a református közösségek építkezése fontos, és az a falvak, települések, és az egész ország javára szolgál.

Dr. Körmendi János, történész, Nagyér díszpolgára ismertette a terület 1000 éves történetét, valamint a település gazdag múltját. A reformátusság története Nagyéren egyidős a faluval, hiszen már a telepítések idején jelen voltak református hívők a kialakuló településen. A most felújításra került templom a 20. század elején, 1909. szeptemberében került felszentelésre, azóta otthona a nagyéri reformátusoknak.

A gyülekezet lelkipásztora, az istentisztelet végén köszönetet mondott a támogatásért, amelyből megvalósulhatott a templom külsejének megújítása, és hálát adott Istennek, hogy ebben a nehéz, próbákkal teli időben is megadta, hogy a munkálatok befejeződhessenek.

Még szintén kedvelheted...