Hírek

Egyházmegyei Közgyűlés 2023. június 30.

2023. június 30-án került megszervezésre a Csongrádi Református Egyházmegye éves rendes Közgyűlése, amelyen az egyházközségek, intézmények lelkészi és presbiteri képviselői, intézményi küldöttei vettek részt. Ebben az évben Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke is részt vett az ünnepi alkalmon.

A regisztrációt követően, Dr. Kovács György az Egyházmegye világi főjegyzője köszöntötte az egyházközségek és missziói ágak lelkipásztorait a Lelkipásztorok Éve programév jegyében. Varga Rita és Dweikné Somodi Éva által készített mécsessel köszönthették az egyházközségek főgondnokai a lelkipásztorokat. Végezetül pedig a Clarisseum Református Óvoda gyermekeinek szolgálatát hallgathatta meg a Közgyűlés.

A Köszöntést követően a napi ige alapján Busch Péter, a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség exmisszus-gyarkornoka hirdette Isten Igéjét.A közgyűlés a megalakulás után folytatódott, ahol először Baráth Imre Gábor egyházmegyei gondnok köszöntötte a megjelenteket.

Juhász András Esperes ismertette az elmúlt évről szóló esperesi jelentést. amelyet a Közgyűlés egyhangúan elfogadott.

A Közgyűlés meghallgatta a jelentést az Egyházmegyei Tanács és a Gazdasági Bizottság munkájáról.

Ezt követően az Egyházmegye Szakelőadóinak jelentését hallgathatta meg a Közgyűlés, amelyet a  Számvevők jelentése követett.

A nagytiszteletű közgyűlés tárgyalta az egyházközségi határozatokat, amelyekben határozatot hozott. Ezt követte a gyülekezeti felterjesztések tárgyalása, egyéb indítványok, és egyéni kérelmek ismertetése.

Végezetül az Egyházmegye területén szolgáló missziói ágak lelkipásztorai ismertették szolgálatukat.

 

A közgyűlést az alkotótagok közös vacsorával zárták.

Fotó: Busch Péter

Még szintén kedvelheted...