Hírek

“Úgy szerette a világot…”

Szeged-Honvéd téren Igére nyitott füllel és szívvel, kóruséneklés dicséreteivel, másfél-száz Úr asztalához járuló bizonyságtévő kenyeret és bort átvevő bizonyságtételével, gyerekek rajzaival, Szentléleknek átadó csendességgel köszöntük meg Istennek, hogy úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta…
Kereskényi Sándor
lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...