Hírek

Hálaadás a 2023. évért

Az Egyházközségünk életében jelentős évet zárunk most, hiszen fennállásának 75. évfordulójáért adtunk hálát Istennek ebben az esztendőben. Hálaadással vehettük számba az elmúlt évtizedek áldásokkal teli éveit, és köszönhettük meg, hogy Isten a nehéz időkben is megtartotta ezt a közösséget. Ezekben a sorokban, most a 2023. év eseményeit foglaljuk össze:

Az építkezés – fizikai és lelki értelemben is – az elmúlt évben is folytatódott. Hatalmas összefogással készült el az év első felében a templomudvart körülölelő kerítés és a hozzá tartozó járda. A nyár végére, a díszvakolat befejezésével végleges formát öltött. Köszönjük szépen mindenki áldozatos segítségét, kétkezi munkáját, adományát!

Az év elején istentiszteleti alkalmakat a gyülekezeti házban tartottuk a megemelkedett energiaköltségek miatt. A gyülekezeti ház adott otthont a rendszeres hétközi alkalmaknak is, amelyek szép rendben megtartásra kerültek: keddi bibliaóra, csütörtöki kékkeresztes alkalom, pénteki gyermek- és ifjúsági órák. 

Virágvasárnap újra a templomban lehettünk istentiszteleten, amely egy rendhagyó alkalom volt. Családi istentisztelet keretében hívtuk a hitoktatásban részvevő óvodásokat, iskolásokat, hogy virágvasárnap és húsvét történetét megismerhessék. Az istentisztelet után bábszínház és kézműves programok várták a családokat. Az ezt követő nagyheti istentiszteleteken elcsendesedésre hívtuk a testvéreket. A nagypénteki alkalmon gyülekezeti tagok és az énekkar közreműködésével passiós istentiszteleten figyeltünk Jézus szenvedéstörténetére. A húsvéti istentiszteleteken úrvacsorai közösségben voltunk együtt. 

Tavasszal megújult a templomudvar, több cserjét, bokrot, és virágot ültettünk. Köszönjük szépen Egyházfi testvérünk, Orbán György egész éves szolgálatát, amely által szép, rendezett lehet a templom és környezete. Május 20-án, csatlakozva az országos Szeretethíd programsorozathoz, önkéntes napot hirdettünk, ahol több mint 20 fővel a régi kerítéselemek felújításán és a templom takarításán munkálkodtunk.

Pünkösd ünnepén a gyülekezet előtt tettek konfirmációi fogadalmat fiatal testvéreink. Ifjú testvéreinket az ifi csoport közös pizzasütésre hívta június első péntekjén, ahol befogadták őket az ifjúsági csoportba. 

Június 15-én megtörtént a szokásos rend szerint az egyházlátogatás, amely keretében az Egyházmegye vizsgálja a gyülekezetek szolgálatait, ellenőrzi munkájukat. 

A nyári szünet első teljes hetében tartottuk hagyományos gyermektáborunkat, ahol több mint 60 gyermek vett részt.  A hét gazdag programja lelki erősödést és testi felfrissülést készített a gyermekeknek. A délelőtti foglalkozásokon Eszter könyvének történetét ismerhették meg a gyermekek. A hét színes programjához tartozott a sportíjászat, sport- és kézműves programok és még sok érdekesség. A táborban gyülekezeti tagok és gimnazista fiatalok voltak jelen segítőként.

Nyár végén a gyülekezet ifjúsága számára – a Szeged-Kálvin téri gyülekezet ifjúságával közösen – rendeztünk 4 napos kirándulást a Tisza tóhoz, ahol az ifis fiatalok még jobban megismerhették egymást, és formálódhattak a közös program által. 

Az új tanévben a területünkön található 6 iskolában és 2 óvodában 34 csoportban szervezünk hitoktatást, valamint 3 gyülekezeti hittancsoportban szól az Ige a gyermekekhez minden héten.

Az ősz folyamán megtörtént a tisztújítás gyülekezetünkben, ami alapján az új Presbitérium január 1-jével megkezdheti szolgálatát.

Október hónap első vasárnapján háladó istentiszteletre hívtuk a gyülekezetet, ahol hármas ünnepen lehettünk együtt. Hálát adtuk gyülekezetünk fennállásának 75. évfordulójáért, a befejezett felújítási munkálatokért és az Egyesület elmúlt 10 évéért. Az ünnepi istentiszteleten Dr. Fekete Károly püspök szolgált igehirdetéssel. A jubileumi napon megismerhettük gazdag múltját egyházközségünknek, és örömmel tapasztalhattuk meg a közösség szolgálatában, hogy van jelenünk és jövőnk.  

Az adventi időszakban megtartottuk hagyományos adventi családi délutánunkat, ahol a családok gyönyörű adventi és karácsonyi díszeket készíthettek. Advent vasárnapjain meghívott vendégek szolgáltak közöttünk, és minden alkalommal valamilyen gyülekezeti élethez kötődő fontos esemény történhetett: palást ajándékozása, felnőttkonfirmáció, presbiterek köszöntése, presbiterek eskütétele, gyermekek karácsonya. 

Az elmúlt évben 13 gyermek és 2 felnőtt részesedett a keresztség sákramentumában. A tanév folyamán ifjúsági konfirmációs felkészítést tartunk. Felnőtt érdeklődők számára, 8 alkalmas sorozatot hirdettünk, amely végén lehetőséget biztosítottunk az elköteleződésre. Konfirmációi fogadalmat 6 fiatal és 6 felnőtt tett ebben az évben. Templomunkban egy pár kérte házasságkötésének megáldását, és egy alkalommal a gyülekezetünkhöz tartozó házaspár újította meg házassági fogadalmukat 50. házassági évforduló alkalmából. A reménység és vigasztalás szavával 6 testvérünk nyitott sírjánál kellett megállnunk. 

A szórványban élő reformátusok számára Algyőn és Mórahalmon tartunk rendszeresen istentiszteletet. Istennek adunk hálát a gyarapodó algyői és mórahalmi gyülekezetért, amelyekről híradással vagyunk lapszámainkban.

Gyatyel Péter
lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...