Gyülekezetek

Passió Nagylakon

Idén, Nagypénteken a keresztyénség egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb ünnepén egy eddig soha nem gyakorolt szolgálatot végzett gyülekezetünk egy lelkes kis csoportja. Eddig, minden évben

Jézus szenvedésének történetét, az evangéliumok szavaival a gyülekezet közösségében, nagytermünkben olvastuk fel, lélekben végigmenve a keresztúton, készülve a húsvét méltóbb megünneplésére. Megújult presbitériumunk egy lelkes tagja,Bene Andrea presbiter, aki különösen is szívén viseli az általunk gondozott kis szórvány sorsát, kitalálta, hogy Nagylakon is szolgáljunk Passióval. Az elgondolást tett követte, és négy autóval, nagypéntek délutánján a helyi római katolikus – de minden felekezet által használt – templomba indult lelkes kis csapatunk, ahol minden, a településen élő felekezet, nem csak református testvéreink képviseltette magát. Külön öröm volt számomra, hogy egy hosszabb kórházi kezelés után, súlyos betegségéből lábadozva ott volt egy drága idősebb férfi testvérünk is, akivel már rég találkoztunk a szórványközösségben. Istennek legyen hála gyógyulásáért, erősödéséért. Egy drága nőtestvérünk, aki nem tudott jelen lenni, áldozatkész szeretetéről tanúságot téve rengeteg süteményt készített, amit az alkalmat követő szeretetvendégségen fogyasztottunk el.

Mint minden Passióban, a Nagylakon előadásra került Passióban is Jézus Krisztus egyszeri és tökéle-
tes áldozatára fókuszáltunk. De az eseményeknek volt egy tökéletlen áldozata is. A helyi templomban az oltár előtt három szobor Jézus, Szűz Mária és Szent József szobra állt, ame- lyek közül a Szent József szobrot egyik testvérünk véletlenül székével meglökte. A szobor a lépcsőn leesve pedig darabjaira tört. Természetesen Egyházközségünk kárpótlásként egy új Szent József szobrot rendelt és vásárolt meg. Így, amikor utólag majd, mondjuk száz év múlva egyháztörténészek kutatják majd Egyházközségünk történetét, ezen tények ismerete nélkül értetlenül teszik majd fel a kérdést, hogy vajon egy református egyházközség miért vásárolt Szent József szobrot 2024. húsvétját követően?

Juhász András

Még szintén kedvelheted...