Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség

Cím:  Szeged, Kárász u. 15. (Templom: Szeged, Honvéd tér)
E-mail: szeged-honved.ter@reformatus.hu
Honlap: https://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg
Lelkipásztor:  Dr. Kereskényi Sándor, Dr. Kereskényiné Nemes Lívia
Istentisztelet(ek):
A templomban vasárnaponként: 10 és 18 órakor
Istentisztelet gyermekeknek a templomban: vasárnaponként 10 órakor
Szeged, Kálvária sgt. 47. sz. alatti Idősek Otthonában: minden hónap 2. és 4. szerdáján délelőtt 10 órakor.
A lelkészi hivatal és a Szegedi Református Temető Gondnokságának nyitvatartási időpontja:
Hétfőn, csütörtökön és pénteken: 10-13 óra.
Kedden és szerdán 15-18 óra.
Youtube: https://www.youtube.com/@reformatushonvedter1777

Egyházközséghez tartozó területek és szórványok: