Szeged-Petőfi telepi Református Missziói Egyházközség

Cím: 6727 Szeged Sirály utca 16.
E-mail: szeged-petofi.telep@reformatus.hu
Honlap: www.reformatustemplom.net
Lelkipásztor(ok): Gyatyel Péter, Czirokné Botár Éva
Istentisztelet(ek): Szeged: Vasárnap 9 óra Mórahalom: minden hónap második vasárnapja 15 óra, Algyő: minden hónap negyedik vasárnapja 11 óra

Egyházközséghez tartozó területek és szórványok:

Szeged-Petőfi telep, Szeged-Újpetőfi telep, Szeged-Tápé, Szeged-Gyálarét, Szeged-Klébersberg, Szeged-Baktó, Béke-telep, Szeged-Kecskés, Szentmihály-telek, Szeged-Kiskundorozsma,
Öttömös, Mórahalom, Algyő, Domaszék, Ásotthalom, Röszke, Üllés, Zákányszék, Ruzsa, Pusztamérges

Egyházközség jelene

Gyülekezetünk Szeged kertvárosi részén található, ahol a templom és a hozzátartozó gyönyörű kert méltó találkozási hellyé vált az elmúlt évtizedekben. Találkozási hely, ahol a reformátusság Isten Igéjén keresztül találkozhat az élő Istennel, és hely, ahol találkozhatnak a környéken élők, és a környező településeken, szórványban élő reformátusok. A Sirály utcában található templomban és a gyülekezeti házban tartjuk rendszeres alkalmainkat, amelyekkel erősít bennünket Isten, valamint rendszeres alkalmakat tartunk Algyőn és Mórahalmon is. 

Alkalmaink középpontjában a Szentháromság Isten áll, aki minden emberhez szól, és aki gyülekezetünk által is hívogat. Szeretnénk egy olyan engedelmes, befogadó közösség lenni, ahol a kereső lelki otthont talál. Jó megtapasztalni, hogy az elmúlt évtizedekben, hogyan adta ezt meg Isten, és hogyan formálta ezt a kicsiny közösséget. Isten megújító és megerősítő szeretete vezet bennünket rendszeres alkalmainkon és minden közös programunkon, amelyből szeretnénk ízelítőt adni a kedves olvasónak: 

A vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti élet fő alkalma, ahol az igehirdetés előtt rendszeresen szolgál gyülekezetünk énekkara. Az elmúlt időszakban, az új énekeskönyv bevezetése óta minden vasárnap, istentisztelet előtt megtanulunk egy új éneket, amelyet az istentiszteleten is éneklünk. Az alkalom után, a templom előtt kialakított téren gyakran együtt maradunk találkozni, beszélgetni egymással. Minden héten két alkalommal tartunk bibliaórát. Kedden gyülekezeti bibliaórát tartunk, míg csütörtökön a Kékkeresztes csoport tartja alkalmát Czirokné Botár Éva lelkipásztor, és önkéntes szolgálattevők vezetésével. Ezeket az alkalmakat szenvedélybetegek számára, illetve a szenvedélybetegségből szabadultak számára szervezzük. Istennek adunk hálát azokért az életekért, akik megszabadultak, és ma már szolgálókként vesznek részt az alkalmakon, vagy a Kékkereszt Egyesület más programjain. Péntekenként a gyülekezet gyermekeit és fiataljait várjuk fakultatív hitoktatásra, konfirmációi felkészítőre, valamint ifjúsági órára.

 

 Az elmúlt években jó volt megtapasztalni, hogy hogyan vezet az Úr bennünket, a fiatalok között végzett szolgálatban. A gyülekezethez tartozó családok gyermekei, a hitoktatás alkalmával megismert diákok és a közösségi szolgálat által gyülekezetünkbe érkezett önkéntes fiatalok közül többen otthonra találtak az ifjúsági csoportban. A közöttük végzett szolgálatban nagy hangsúlyt fektetünk a közösen eltöltött időre, és azt sok játékkal, beszélgetéssel és az Ige üzenetével töltjük meg. Az egész hetes rohanás, iskolai elfoglaltságok után, péntek este a fiatalokhoz is szól az ajándék: Krisztus megerősít. Egy héten, több mint 30 iskolai hittancsoportban beszélünk az Evangéliumról a gyermekeknek. Jelenleg 6 település 7 iskolájában végzünk hitoktatást, az egészen kicsi, 1 fős csoporttól a 10-12 fős csoportokig. Valamennyi csoport más és más, de közös bennük, hogy ez a kötöttebb iskolai légkör is alkalmat készít számunkra a szolgálatra. 

A hitoktatásban megismert gyermekek számára, valamint a gyülekezetbe rendszeresen járó gyermekek számára évről évre hittantábort szervezünk. Ezek az egy hetes, napközis rendszerű táborok az iskola végeztével kerülnek megrendezésre. Olyan alkalmak ezek, amelyeken önfeledt hangulatban, izgalmas programok kíséretében hallhatnak a gyermekek Jézusról. A hét egyik csúcspontja a szerdai kirándulás, amikor egy-egy települést látogatunk meg, ahol a gyermekek számára is érdekes helyi látványosságokat tekintjük meg, majd a helyi református közösséget is felkeressük. A hét többi napján kézműves- és sportprogramok színesítik a programot. A tábort a vasárnapi táborzáró istentisztelettel zárjuk, ahol a gyermekek beszámolnak a héten tanultakról. Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy az istentisztelet után csokiszökőkúttal lepjük meg a gyermekeket. 

A nyári időszak lehetőséget ad, hogy a gyülekezet egésze számára kirándulást szervezzünk. Ezek a kirándulások, vagy a 2019-ben szervezett többnapos út nagyban segítették a személyes kapcsolatok elmélyülését, illetve új kapcsolatok kialakítását. Az iskolai szünet végeztével, az ősz beköszöntével rendezzük meg gyülekezeti nyílt napunkat, amellyel az Ars Sacra Programsorozathoz kapcsolódunk. Ezeken a napokon az istentiszteletet követően érdekes előadást hallgatunk meg, egy-egy sokak számára fontos témáról. A témát a nap folyamán kiscsoportokban is feldolgozzuk. Az istentiszteleten, meghívott művészek szolgálnak, akik az istentisztelethez méltó zeneművekkel gazdagítják a napot. Az asztalközösség, a közösen eltöltött idő jó lehetőséget kínál a közösség erősítésére.

 Az adventi időszakban, az istentiszteleteken bizonyságtételek hangzanak el különböző formában: szóban, versben vagy a zene nyelvén. Ezek az alkalmak, és az adventi családi délután emlékeztet, hogy ne felejtkezzünk meg az ünnep valódi üzenetéről. 

Mindezek az alkalmak, és mindazok, amelyek ezeken túl megszervezésre kerülnek betöltik a korábban említett kettős célt, az Istennel és a közösséggel való kapcsolat megerősítését. Hálás a szívünk mindazokért, akik megújult életükkel ebben a gyülekezetben keresik a további megerősödést, és azokért is akik megfáradva keresik Jézust, aki megerősít. Mi magunk, gyülekezetként megélhetjük napról napra, hogy hogyan erősít meg fizikai valónkban is Isten. Hiszen az elmúlt évtizedben a gyülekezet otthona megszépülhetett. A megújuló templom, a korszerűsített gyülekezeti ház, valamint az újonnan kialakított fedett, közösségi tér mind Isten ügyét szolgálják, rendezett és otthonos környezetet adva ennek a gyülekezetnek, és minden ide betérőnek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy kicsiny közösségünket újra és újra megerősíti és növeli. Hálát adunk a lelki erősödésért, építkezésért, és hálát adunk gyönyörű, megújult környezetünkért. Egyben pedig kérjük, hogy áldásával maradjon velünk, és tegyen bennünket késszé a szolgálatra és a benne való életre.

Egyházközség története

1918-19 fordulóján egy csoportnyi polgár folyamodványt nyújtott be Szeged városához, amelyben új építési telkek kijelölését kérték. A jelentkezők között 658 házhelyet osztottak ki, majd 1928-ig újabb 860-at adtak át a területen. A telep közben felvette a Somogyi-telep nevet, amelyet a város akkori polgármesterétől, Somogyi Szilvesztertől neveztek el, több támogatást remélvén. A házhelyekre természetesen jelentős igény mutatkozott, hiszen az első világháborút, Magyarország számára hátrányosan lezáró trianoni békeszerződés következtében Szeged határszéli város lett. Ezrével érkeztek városunkba Erdélyből, illetve a délvidékről olyan magyar származású emberek, akik Szegeden kívántak letelepedni.

A Magyar Református Egyház 1928-tól szervezi Szeged városában a Körtöltésen kívül élő református vallásúak életét. A telep eleinte az Újszegedi Református Egyházközség gondozási körébe tartozot

Áprilisában a presbitérium megszavazza a somogyi-telepi templomépítés költségeit.

Május 19-én helyezték el a templom alapkövét. Az itt élő 500 református nagy örömmel hallgatta a felolvasott emlékiratot:
“Újra világégésnek lángjai csapnak az égig körülöttünk. Amikor templomok és békés hajlékok dőlnek össze, e templom építésével valljuk, hogy egyetlen Megtartónk az örökkévaló Isten, Akiben bíztunk eleitől fogva. Valljuk, hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, de valljuk azt is, hogy ha ebben a hajlékban Isten igéje tisztán zendül, akkor az egymást váltó nemzedékek ezen a hajlékon keresztül épülnek az egyetlen fundamentumon, amely vettetett a Jézus Krisztuson-, Isten templomává. Valljuk, hogy a jó református keresztyén ember, egyszersmind jó magyar ember is, – azért valljuk azt is, hogy míg itt Krisztus testévé épülünk, hazánk javát is a legjobban szolgáljuk.” (részlet)

A teljes lelkészi beszámolót az alapkőletételről, és az alapkőben elhelyezett emlékiratot ITT olvashatja.

A hívek adakozásából összegyűlt pénzből, a 14. és 25. utca (Szellő és Sirály u.) sarkán kezdődött meg a református templom építése, Sztojka Jenő építészmérnök tervei alapján, vitéz Dobó János építőmester vezetésével.

1941 október 26-án ideiglenesen használatba vették a templomot, mivel belsőleg már teljesen elkészült. Az ünnepi istentiszteleten Harsányi Pál esperes tartott igehirdetést a zsúfolásig megtelt templomban, és Teleki Sándor úrvacsorát osztott.

Azóta az egyszerű, erdélyi stílusú, 100 ülőhelyes templom tornyában egy kisebb méretű harang hívogatja az élőket, s búcsúztatja a meghaltakat. Szószéke, úrasztala, falburkolata az azelőtt megszűnt belvárosi kávéház elbontott falburkolatából készült. Eredetileg terveztek egy karzatot is, amely akkor nem épült meg.

1943-ban a korábban a presbiterek adományaiból létrehozott Diákalap fenntartását kiterjesztik a gyülekezeti tagokra is, hogy abból a gyülekezet legalább egy hadiárváját támogatni tudják. A Somogyi-telepi Alap értékét pedig úgy próbálják megőrizni, hogy abból egy szoba-konyhás lakást, és egy segédlelkészi szobát és irodát magába foglaló épületet fognak építeni a somogyi-telepi templom mellé.

2004-ben újítják fel a templomot, és építik meg a már kezdetben ide tervezett karzatot, helyet adva egy gyülekezeti teremnek. Az épület felszentelésére az év május 25-én kerül sor. Orgonát eleink nem tudtak építeni, ez a mi, vagy az utánunk következő nemzedék feladata lesz..

1948-ban szűnik meg az addigi börtönlelkész Szabados László státusa korábbi munkahelyén, aki decemberben első lelkipásztora lesz gyülekezetünknek, amely ezzel egy időben válik önálló egyházközséggé! Rövid ideig 1952 november 19-től 1953 április 1-ig anyagyülekezetünk, a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség lelkészi feladatait is ellátja.
1949-től (a Somogyi-telep átkeresztelésével) Szeged-Petőfitelepi Református Gyülekezetté alakul át nevünk