Gondolatok Hírek

Beszámoló – Egyházmegyei Evangelizáció 2023.

Néhány évvel ezlőtt Beregdarócon voltam Esperesi Értekezleten, amikor Szalai Kont esperestársam félrehúzott, és megkérdezte, hogy van-e kedvem vele elmenni este, a szabadidőnkben, a Szatmári Egyházmegye egyik kis gyülekezetébe, ahol éppen az Egyházmegyei Evangelizáció egyik alkalmát tartották. Azonnal igent mondtam, esperes társam pedig megszólította az ügyben Püspök Urat, és a többi esperest is, aminek következtében este a Tiszántúl minden esperese és Püspökünk elment az egyházmegyei evangelizáció esti alkalmára. A Szatmárnémeti Láncos templom híres lelkipásztora hirdette az igét, a gyülekezet, amely pedig a megye református közösségeiből érkezett, áhítattal hallgatta. 

Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy nálunk is kellene ilyen alkalmat tartani. A gondolatot tett követte, az Egyházmegye Tanácsa majd Közgyűlése még 2020-ban döntést hozott arra nézve, hogy a Csongrádi Református Egyházmegyében is tartsunk Evangelizációt, ám a Covid, mint oly sok ügyünkbe, ebbe is beleszólt. Végül, a védőoltások utáni biztonságosabb helyzetben, a járvány csillapodását kihasználva tavaly már konkrét tervezébe fogva határoztuk meg az Evangelizáció helyét és idejét, 2023. böjtjében. Ekkor született az a döntés, hogy a Makói „járás” négy gyülekezetében tartsuk meg az alkalmakat, két kisebben és két nagyobban. Így esett a választás a Makó-Újvárosi, a Magyarcsanádi, a Kiszombori és a Makó-Belvárosi Egyházközségekre. Mind a négy egyházközség nagy lelkesedéssel készült az alkalmakra, várva a megye más közösségeit. Jó volt látna alkalomról-alkalomra, az érkező közösségeink kisbuszait, autóit, ahogy a résztvevők már az utazásban összekapaszkodtak. Külön öröm volt számomra, hogy a megye szórványai is képviseltették magukat. 

Az alkalmak igehirdetői szolgálatára Sipos Előd Zoltán nagytiszteletű urat, a Dombóvári Református Egyházközség lelkipásztorát kértük fel, akinek édesapja az Újszegedi közösségünk lelkipásztora. Meglepetésre meghívott vendégünk nem megszokott, ismert, az Evangelizációkon bevált textusokra építette fel igehirdetési sorozatát, hanem a Ruth könyvének részletei alapján szólta Istenünk üzenetét. Igehirdetéseiben felvillantotta az események és emberi életek mögött oly sokszor láthatatlanul, emberi ésszel megérthetetlenül, ám mégis tervszerűen cselekvő Istent, aki a nagy cél, az Ő országának eljövetele felé vezeti ezt a világot. Izgalmas kortörténeti adatokat, jó humorral, tiszta biblikus látásmóddal adott közre, minden igehirdetésben felmutatva az isteni kegyelmet, megtérésre hívva, a már megtérteket pásztorolva, bátorítva, gyülekezeteink igehallgató közösségeit erősítve. Minden igehirdetése Jézusra, mint megváltóra mutató tanítás volt! Visszatérő motívumként jelent meg tanításában az Isten nélküli, önző, magáért létező emberi élet, annak minden következményével (különösen is aktuális tanítás ez ma, egyre inkább önző világunkban), szembe állítva az Istenre figyelő, benne gyönyörködő élettel, és a reá hulló áldásokkal. A nyitó alkalomra, amelyet Makó-Újvároson tartottunk, a megye lelkészei alkalmi kórusként meglepetést készítettek elő, együtt énekelve fuvolakísérettel „Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van…” kezdetű énekünket, amely ének a négy nap során még többször előkerült. A két kisebb közösségünk tagjai meghatottan fogadták az érkezőket, kijelentve azt, hogy „emberemlékezet óta” nem volt ennyi ember templomukban. A szeretetvendégségeken a házi süteményekbe pedig a készítők, szívük minden szeretetét beletették! A Makó-Belvárosi templomban tartott vasárnap délutáni záróalkalmon is mintegy 250 ember vett részt. Egy résztvevő meg is jegyezte: „megható volt az alkalom, megindító, és az énekek is egészen másként szóltak, mint egy átlag vasárnapon szoktak” Úrvacsorai közösséggel zártuk együttlétünket, amely alkalmat az Újszegedi Harangzenekar szolgálata is színesített. Minden résztvevő egyöntetű véleménye az volt, hogy az alkalmakat folytatni kell. Vita csak abban alakult ki, hogy évente kétszer, böjtben és ősszel, vagy csak egyszer, böjtben, a húsvéti ünnepkörre hangolódva tartsunk evangelizációkat egyházmegyénkben. Az már most biztosnak tűnik, hogy következő Egyházmegyei Evangelizációnkon a Hódmezővásárhelyi „járás” gyülekezeteit keressük fel. Minden alkalomról videófelvétel készült, amely felvételeket az egyházmegye honlapján tekinthetnek meg a kedves érdeklődők. 

Jó volt megélni összetartozásunkat, jó volt együtt Isten igéjére figyelni, napról-napra elmélyülni szent üzenetében, áldott legyen érte Isten szent neve!    

Juhász András 
esperes

Még szintén kedvelheted...