Hírek

Célegyenesben

A Szeged-Honvéd téri gyülekezet templomában október 1-jén, a délelőtti istentiszteleten került sor a presbiter tisztújítási folyamat soron következő, október 8-án lebonyolításra kerülő, választás előtti utolsó alkalmára.

A főgondnok, a gondnok, a presbiter és pótpresbiter tisztségekre jelölt, összesen tizenöt egyháztagunk néhány percben bemutatkozott a gyülekezet jelenlévő tagjainak. Elmondták hol, és mikor részesültek a keresztség sákramentumában, eddig milyen feladatokat láttak el gyülekezetünk szolgálati területein, illetve, megválasztásuk esetén miért vállalják el felelősségteljes küldetésüket.

Ünnepi, örömteli istentiszteletünk végén hittel, reménységgel énekeltük: Úrnak szolgái mindnyájan…!

Kereskényi Sándor
lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...