Hírek

Ünnep a „Déli végeken”

Isten kegyelméből csodálatos napokat élhetett meg 2023. október-7-9-ig a Csongrádi Református Egyházmegye közössége. Három nap alatt négy olyan alkalmon vehettünk részt, amelyek hálára indítóak voltak, és Isten nagy szeretetét mutatták meg irányunkba. 

2023. október 7-én, egész nap Kisjenő-Erdőhegyen ünnepelhettünk együtt. Itt került megtartásra a IX. Békés-Bánáti történelmi Református Egyházmegye Gyülekezeti találkozója. Egyházmegyénk egy olyan egyházmegye része volt Trianon előtt, amely a történelmi Magyarország legnagyobb területű egyházmegyéje volt. Területe Orsovát, Pancsovát érintve Szegeden és Torontálvásárhelyen keresztül Szeghalomig tartott észak felé. Trianon öt részre, és három országba szakított bennünket. Ma a Csongrádi, a Békési, az Aradi, a Temesvári és a Délvidéki Bánát 5 egyházmegyéje él e területen. 2013-ban tartottuk első találkozónkat, Makón, ezt követően minden évben más egyházmegye volt házigazdája a találkozónak, amelyek megrendezése 2020-ban 2021-ben a járványhelyzet miatt szünetelt, majd 2022-ben egy csodálatos Sarkadon megtartott találkozóval folytatódott. A IX. találkozó Bogdán Szabolcs püspök úr igei szolgálatával kezdődött. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke az I. Korinthus 12:12-27. alapján hirdette Isten igéjét. Az igeszakaszt, amely az Egyházról, mint Krisztus testéről szól, ahol Krisztus a fő, aktuális, mindenki számára érthető tanítással töltötte meg az igehirdető. Ezt követően az egyházmegyék szokásos bemutatkozására került sor, ahol örömeinken és hálaadásra indító történéseinken túl az imakéréseinket is megfogalmaztuk testvéreink felé. Különösen is időszerű imádkozzunk a keresztség szentségének biblikus kiszolgáltatásáért, az ahhoz kapcsolódó tiszta tanításáért, mert az Aradi Egyházmegyében egy veszélyes, a gyermekkeresztséget semmibe vevő, újra keresztelést hirdető tévtanítás mételyezi az egyháztestet. A beszámolók után az Aradi Egyházmegye Kórusának szolgálata üdítette lelkünket, amelyet finom ebéd és a közösségeink építését szolgáló szabadprogramok követtek, amely lehetőséget kirakodóvásár is gazdagított. Délután, Dr. Fekete Károly püspökünk hirdette Isten üzenetét a nagy vacsora példázata alapján, a Máté írása szerinti evangélium 22. részéből. Igehirdetésében beszélt arról, hogy a találkozóra nem csak a házigazdák hívtak vendégeket, de Isten is, ugyanúgy, ahogy meghív az Ő követésére mindeneket. A példázatbeli meghívottak három kifogással éltek: egyikük földet vett, azt ment megművelni, másikuk 5 pár ökröt vásárolt, míg a harmadikuk a házasságkötése miatt kérte kimentését a nagy vacsoráról. Püspök úr elmondta igehirdetésében, hogy ma is ezek a leggyakoribb kifogások amikor Isten hív valakit követésére: a munka, a vagyon és a család. Három ajándék, amelyeket egyébként Isten adott nekünk…Az alkalmat úrvacsorai közösség zárta, majd a találkozó zászlaját a házigazdáktól átvette a Bánáti Egyházmegye, ahol jövőre, ha az Úr akarja és éltet minket, Torontálvásárhelyen találkozhatunk ismét, október első szombatján. 

Másnap reggel folytatódott az ünnep, más helyszínnel és más tartalommal. Hódmezővásárhelyen reggel kilenc órától a Susáni Református Egyházközség teljesen megújult templomáért tartottunk hálaadó istentiszteletet, amely alkalmon ugyancsak Dr. Fekete Károly hirdette Isten igéjét a 90. zsoltár utolsó versei alapján: „Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá.” A Susáni közösség az egyházmegye egyik törzsgyülekezeteként az egyházmegye, az egyházkerület támogatásával, de kivételes gyülekezeti összefogással újította fel templomát, amely a magyar szecesszió egyik gyönyörű épülete. Ahogy püspök úr fogalmazta: „a susáni gyülekezetben mindenre van egy jó mesterember”. A gyülekezet lelkipásztora Nagy Zoltán is kitanult számos mesterséget a felújítás évei alatt. Az ő kezének munkáját is dicsérik a templomot több helyen borító kerámiák. 

Az Úrnapjának délutánja sem telt eseménytelenül. Két órától a Szeged-Petőfi telepi Egyházközség vendégei voltunk, ahol hármas ünnepre gyűltünk össze. Egyrészt, a 75 éves egyházközségért adtunk hálát, másrészt az elvégzett csodálatos felújításoknak – amelynek során a templom teljesen megújult, a kertbe filagória épült, a kerítés és a járda elkészült – volt tele hálával szívünk, végezetül pedig a „Szegedi Református Egység napját” ünnepeltük. Az alkalmon is püspökünk hirdette Isten igéjét, rámutatva az egység fontosságára, annak gyülekezet és egyházépítő voltára. Az alkalmon Czirokné Botár Éva lelkésznő a gyülekezet történetét mutatta be, majd Gyatyel Péter lelkipásztor a felújítás részleteibe avatta be a résztvevőket. Ezt követően átadásra kerültek a az egyházmegye elismerései, a Szegedi Kis István díjak, amelyet a gyülekezet két tagja is Barátné Dr.  Hajdú Ágnes presbiter és Dr. Rénes Imre főgondnok vehetett át. A szeretetvendégség előtt meghallgathattuk a négy szegedi gyülekezet beszámolóját szolgálataikról, hálát adva az Isten kegyelméből elért szép eresményekért.

Hétfőn pedig újabb alkalommal zárult több napos ünnepünk. Hódmezővásárhelyen a helyi református óvoda gyermek és felnőttmosdóinak felújításáért adhattunk hálát. Az alkalom azért volt különleges, mert nem önerőből, hanem ajándékként újultak meg a mosdók. A Villeroy and Boch cég, az Alföldi Kerámia utóda, az elmúlt években az óvoda minden mosdóját felújította, saját költségén, és vállalta, hogy minden meghibásodást megjavít az elkövetkező években. Az alkalmon a Zsidó levél 3. részének 7. és 8. versei alapján hirdethettem Isten igéjét: „ Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.” Istenünk üzeneteként a jelenlévők szívére azt helyeztem, hogy Isten szólít bennünket, a gyermekeket is, gondoljunk a kisded Sámuelre. Nekünk az a feladatunk, hogy a hozzájuk szóló Isteni szót közvetítsük, és arra vezessük a kis lelküket, hogy megértsék azt. Istennek legyen hála a nagylelkű adományért! 

Az alkalmakat végiggondolva ki kell mondanunk: Isten nagyon szeret minket. Kegyelmes szeretetének áldásait számolatlanul és érdemtelenül osztogatja nekünk! Övé legyen a dicsőség! 

Juhász András
esperes

Még szintén kedvelheted...