Hírek

Istentisztelet reformáció napján 2023.

Október 31-én Szeged protestáns hívei a Honvéd téri református templomban Igét hallgatva, úrvacsorai közösségben adtak hálát a Reformáció mai is időszerű célkitűzéseiért.

Az istentisztelet elején Dr. Kereskényi Sándor, a házigazda gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a különböző szegedi protestáns felekezetekből érkezett gyülekezetet. Ezt követően igehirdetéssel, Busch Péter a Szeged-Kálvin téri Gyülekezet beosztott lelkipásztora szolgált a Római levél válogatott versei alapján. Az ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösséggel zárult, amelyet Cserháti Sándor, evangélikus lelkipásztor vezetett.

Fotó: Káldy Sára 

Még szintén kedvelheted...