Hírek

Reformációra készültünk Hódmezővásárhelyen

Október 26-án és 27-én Reformációs Esték címen indítottunk „előadássorozatot” a hódmezővásárhelyi református testvéreknek a Csúcsi Református Imaházban. 

E két estén két olyan előadó érkezett közénk, akik nem pusztán a történelem és azon belül is az egyháztörténelem iránt elkötelezettek, hanem hitvalló reformátusok is. 

Dr. Hegyi Ádám történész, szeged-honvéd téri presbiter kezdte a sorozatot, és előadásában arra vezetett minket rá, hogy ami ma, 2023-ban már természetes dolog, hogy október 31-én mi reformátusok nem temetőt járunk, hanem hálát adunk azért, hogy a reformáció folyamata megkezdődött, miként is alakult ki.

Szemléletes előadása során 1617-től 2017-ig jártuk meg az utat, századonként tekintve át, miért pont október 31. lett ünnepnapunkká. A nemzetközi vonatkozások mellett külön öröm volt hallani a szentesi és hódmezővásárhelyi történeteket, melyen igazán közel hozták hozzánk az elhangzottakat. 

Dr. Molnár János nyugdíjas lelkipásztor, egyetemi docens már sokkal nehezebb témát vállalt magára akkor, amikor Kálvin örökségét, életének követendő és kevésbé követendő aspektusait tárta fel előttünk.

Reformációra készülve különösen is fontosnak tartottuk, hogy olyan előadásokon tanulhassuk együtt, melyek református identitásunkat is erősítik, formálják.

Mindkét alkalmat szeretetvendégséggel zártuk, mely alatt jóízű beszélgetés alakulhatott ki a résztvevők és az előadók között is. Istennek hála több vásárhelyi gyülekezetből is érkeztek résztvevők, ezzel is tovább erősíthettük összetartozásunkat.

A visszajelzésekből volt igazán érezhető, hogy milyen tanulságosak és építőek voltak az előadások. 

Ezen felbuzdulva tervezünk további alkalmakat is szervezni majd, keresztyén kulturális témákban.

Istennek legyen hála!

Mándi Kitti
lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...