Hírek

Ifjúsági Istentisztelet Szeged-Kálvin téren

Isten iránti hálával számolunk be egyházközségünk tavaszi ifjúsági istentiszteleteiről,
amely alkalmakon a nagytermet szinte megtöltve, 50-60-an gyűltünk egybe. A forma márciustól kicsit új lett: szeretetvendégséggel egybekötött alkalomra hívogattuk a fiatalokat.

A tartalom azonban változatlan maradt: Isten igéje köré gyűltünk össze, s hallgattuk meg beosztott lelkészünk Busch Péter igehirdetését, s élhettük át együtt azt az élményt, hogy énekszóval, hangszerrel kísérve dicsőíthetjük az Urat. Ezúton is köszönjük a zenészek áldott szolgálatát. Az alkalmak utáni pizzá-
zás vagy palacsintázás pedig remek lehetőséget teremtett a beszélgetésre, a tavaszi, nyári közös prog-
ramok tervezgetésére.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy hordozzák imádságban gyülekezetünknek ezt a szép alkalmát, s éljenek a hívogatás lehetőségével. Tapasztalhassa meg minél több ifjú azt, amit az egyik hetedikes fiú így fogalmazott meg: „Nagyon jó volt ott lenni, és biztos, hogy menni fogok legközelebb is!”

Az ifjúsági istentiszteletek havi egy alkalommal lesznek továbbra is hasonló formában megtartva, ennek időpontja mindig fel van tüntetve a Facebook oldalunkon, a havi tervezőben.

Dweikné Somoda Éva

Még szintén kedvelheted...