Hírek

Békés-Bánáti Református Egyházmegyék VIII. Találkozója

Igen kedves testvérek, ez már a 8. öröm és hálateli alkalom volt, mikor az aradi, bánáti, békési, csongrádi és temesvári hitbéli testvérekkel, lelkészeikkel találkozhatunk. Még 2013-ban nt. esperes urunk indította Makón útjára a találkozók gondolatát. Azóta már megjártuk Temesvár-Békés-Arad-Nagybecskerek, Szentes, Lugos és most Sarkad rendezésében a találkozót. „Legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti Atyátok irgalmas” (Lukács 6, 36) igei mondandó volt a kiemelt mottója az összejövetelnek. Az 1868-ban épült, 9 tornyú templom adott otthont a Rendezvénytérrel, parkolókkal, mosdókkal az eseménynek. 

A nyitó áhítat után a jelenlévő városi vezetők köszöntését figyeltük, majd Tokai Ágens magánénekes szólót énekelt, testvére Tokai Erzsébet orgonán kísérte a bűnbánati éneket.

A HOGY VAGYUNK? kérdésre az egyházmegyék esperes urai ábécés sorrendben képekkel színesítve adták meg az érdeklődő jelenlévőknek a választ. Mi történt a kimaradt években?

ARADI egyházmegye: Tóbiás Tibor esp.

 • 20 anyaegyházas
 • 13 lelkipásztora van
 • 5300 fővel
 • a COVID járvány idején 3500 ingyenes imádságoskönyvet juttattak el a hívekhez még a kórházakba is
 • újságot nyomtattak
 • élelmiszerből csomagokat osztottak
 • székházakat, óvodákat – bölcsödéket újítottak föl
 • járvány végeztével láthatási időben az ifjúsági munkára, biblia órákra, nőszövetségi és önkéntesek képzésére is nagy gondot fordítottak

BÁNÁTI egyházmegye: Halász Béla püsp.

 • Isten kegyelméből megvannak, kapnak segítséget. Sokat rontott a helyzetükön a járvány
 • 4 lelkészük látja el az istentiszteleti feladatokat és biblia órákat
 • öregeknek és egymásnak segítenek
 • ifjakkal foglalkoznak
 • ők is átélték a háborús helyzetet, Kárpátaljára segítséget vittek és bíztatást! 

BÉKÉSI egyházmegye: Demeter Ottó esp. 

 • új óvodákat indítottak, sokat fölújítottak
 • templomokat, gyülekezeti házakat, bölcsődéket renováltak, modernizáltak
 • a gyülekezetek jól vannak, de még nem tért vissza a járvány előtti létszám

„Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel, lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által” 1Pt 2,5

CSONGRÁDI egyházmegye: Juhász András esp.

 • a COVID idejét kihasználtuk javításokra, renoválásokra, építkezésekre
 • megszólítottuk néhány perces (4’-6’) áhítatokkal a mai napig az otthonokba rekedt idősebb, betegebb gyülekezeti tagokat
 • 31 lelkipásztor „tereli a nyájat”
 • óvodai hozzáépítést adtunk át Szegeden
 • Kisteleken új templomot szentelünk, mert a régi imaházat megette az IDŐ VASFOGA. Fiatal lelkipásztorunk gyülekezetét építi, ahol legfontosabb az IGE üzenetének átadása felnőtteknek-ifjaknak és gyermekeknek. adjon Urunk erőt, kitartást hozzá, mert az új templomban egy új generáció lelki indítása is kezében van, ők a jövő reménybeli hívői! 

Dr. Hegyi Ádám kutató, történész. Bevonta a kutatói tagoknak a hallgató egyetemistákat is. Milyenek voltak a református hétköznapok a múltban? Kutatnak levéltárokban is, de pl. Algyő református falu volt, keresnek nyomokat, tárgyakat itt is. pl.: Hódmezővásárhelyt a „gyeviek” (algyőiek) kutatják. Mi kutatjuk ki régmúlt történelmét azért, hogy be tudjuk eredményeiket a „világnak” mutatni. Tanulhassunk református múltukból/múltunkból és az újabb föltárt eredményekre is építhessünk. 

TEMESVÁRI egyházmegye: Bódis Ferenc esp.

 • Lugos után itt Sarkadon adnak hálát, hogy közös istentiszteleteken lehetünk együtt, hogy
 • ISTEN kezében vagyunk és előre nézve haladunk!
 • magyar nyelven szolgálnak
 • a megújuláson sokat fáradoznak
 • bölcsődéket, kollégiumokat újítottak föl
 • Makovecz tervei szerint épült templomban szólhat az IGE

12:00 és 14:30-ig több csoportban megebédeltünk a Rendezvénytéren fölállított sátor alatt (fonom töltöttkáposztát kenyérrel, sütikkel, kávéval)

Közben a kísérő programokat is végig látogattuk:

 • Gy. Szabó Béla (1905-1985) festő kiállítását
 • Zombori Erzsébet „A béke csöndje” selyemkép kiállítását
 • „Covid-Biblia” Királyhágómellék nőszövetségeinek kézzel másolt bőrkötésű BIBLIÁJÁT több kötetes!
 • „Hálasátor” „Hálaszoba” – imádkozhattunk csöndben
 • Majd következett a mindenkori találkozók fénypontja, az Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet.

Zenei bevezetésként orgonaszólót és Vass Albert Bújdosó imája versét hallgattuk meg

Juhász András esp. Ézsaiás 55, 6-15 igeverseket tárta elénk

„Keressétek az Urat amíg megtalálható. 

hívjátok segítségül amíg közel van…

ilyen lesz az én igém is…

eléri célját, amiért küldtem…”

643. éneket zengtük mindannyian: Kegyelmes Atyánk… Népek közé szórva…

Dr. Fekete Károly püspök úr a 2Kor 12, 2-9 alapján hirdette az Igét. Pál apostolnak emberi sorsa volt, a megfeszített Jézus Krisztust hirdette, mégis „tövis adatott a testébe”. Bár elhívást kapott az Úrtól, hogy ne bízza el magát, önmérsékletre nevelte az Úr. Minket is megsebzett életünk folyamán. Biztos mi is kitartóan kértük/kérjük, hogy vegye el a kínokat, bánatokat fájdalmakat. Meghallgatja rimánkodásunkat, nem minden esetben veszi el Urunk a „tövist”. De mert meredek dolog a „tövisekkel” élni hosszan, Isten megadja a megoldást. Segít, hogy a keserűségünk erővé koncentrálódjék, kegyelmét kínálja az úrvacsorai asztalnál!

Éljünk vele hálából! 

770. dicsérettel válaszoltunk énekszóval

Halász Béla püspök úr ágendázott és a teli templomi gyülekezetben hitem szerint megerősödött, hogy „… elég nekünk az Úr kegyelme, mert az Ő ereje, az erőtlenségünk által ér célhoz. Az úrvacsora 5 helyen, több lelkész közreműködésével, ékes rendben bonyolódott le. (Diétás, gyógyszeres testvéreknek külön lehetőség volt a szent jegyek vételének ! Kitti lelkésznőnél!)

Az összetartozás zászlajára fölkötötték az idei szalagot, útjára bocsájtottuk. Az Aradi Egyházmenye képviselője átvette és szeretettel várnak mindenkit 2023 októberében Aradra a IX. Határmenti találkozóra.

Sok szép és új éneket zengtünk ezen a napon: 354, 760, 761, 715, 723, 799…

A Himnusz énekével zárult az alkalom

Megköszöntük az igei és gyakorlati szolgálatokat mindenkinek! Házi asszonyként a több ezer darab töltelék elkészítéséről és a sok-sok finom süti megsütéséig, tálalásáig föl tudom mérni mennyi elimádkozott erőre és végül mennyi hálaadásra volt szükség. Mindezért legyen Urunké a dicsőség. 

A VIII. Egyházmenyei találkozó összegyűjtött perselybéli adományát az ukrajnai háborút elszenvedőknek szánjuk (adjuk). 

Miben erősített meg ez a találkozó? Mit hoztunk a puttonyunkban Szegedre? 

 • Bizonyosságot, hogy a járvány alatt is mind az 5 egyházmegyében komoly építő munka zajlott! (SDG)
 • Bár megerősített határok választanak el bennünket, de a református gyökereink évről-évre mélyebbre nyúlnak, erősödnek, edződnek, mint a körtefánk a kertben. 
 • Szentlelke a Covid 19 járvány okán a kimaradás miatt ismét összekapcsolt bennünket vágyakozó friss erővel.
 • A már elnyert lelki ajándékokat tartsuk karban, óvjuk, próbáljuk fejleszteni és átadni a környezetünkben másoknak is.

Adjunk hálát naponta megóvó, megőrző szeretetéért, irgalmáért és gyakoroljuk gyakran/gyakrabban, mert Atyánk velünk is az.

Ehhez kérjük és fogadjuk el a türelmet, az állhatatosságot! Így legyen! 

Papp Jánosné
Szeged-Kálvin tér
Megjelent: Üzenet a Kálvin térről, a Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség lapja 2022.10.

Fotó:

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/10/ot-egyhazmegyebol-erkeztek-hivek-a-sarkadi-talalkozora https://reformatus.hu/egysegben/hirek/megerosito-talalkozas-sarkadon/

Még szintén kedvelheted...