Hírek

Hálaadás, megújulás, közösség

A Szeged-Honvéd téri gyülekezet január 21-i délelőtti istentiszteletén adott hálát Istennek felújítási munkái elvégzéséért. A hirdetett Igével, az úrvacsorai közösséggel, majd az azt követő szeretetvendégséggel erősítettük meg egymást abban, hogy a jó Isten kegyelmét osztja nekünk, és örömét találja bennünk. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a korábban szolgált tisztségviselőink nem Szegeden élő gyermekei, unokái is együtt emlékeztek velünk. Köszönettel vettük dr. Fekete Károly püspök, és Gyatyel Péter lelkipásztor levélben eljuttatott áldó-jókívánságait.

 dr. Kereskényi Sándor, lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...