Gyülekezetek

Húsvét a festészetben

Böjt ötödik vasárnapján, délelőtti istentiszteletünket követően a Honvéd-téri református templom gyülekezeti termében hallgathattuk meg Szabó András festőművész vetített előadását “Húsvét a festészetben” címmel. Több reneszánsz festő művének bemutatásával együtt Hieronymus Bosch triptichonján mutatta be hallgatóságának, milyen hibás az az általános értékelés, hogy Bosch csupán a démonikus, poklot, kárhozatot megjelenítő ábrázolást valósította meg. Alkalmunkat szeretetvendégséggel, kötetlen …

Hírek

Ökumenikus Világimanap

Az ökumenikus világimanap szegedi alkalmának szervezését, házigazda szerepét ez évben is a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség Asszonyköre vállalta. A Honvéd-téri előkészítő bibliaórát, majd megbeszélést követően március 1-jén, a Szegedi Református Közösségi Házban gyűltek össze kilenc keresztyén közösség tagjai. Dr. Kereskényiné Nemes Lívia református lelkésznő három ének tanításával hangolta rá a résztvevők fülét és lelkét a …

Hírek

Láthatatlanul körülvesznek, belénk költöznek

Február 25-én, a délelőtti istentisztelet után Dr. Révész Piroska professzor asszony tartott előadást gyülekezete, a Szeged-Honvéd téri egyházközség templomának előadótermében. Előadása címe “A nano-anyagok, a nano-technológia – Van-e okunk félni?” volt. Figyelmünket lekötő, mindnyájunk számára érthető módon beszélt a tudománynak arról a területéről, mely az élet minden részén körülvesz, mi több: birtokába vesz minket. Az …

Hírek

Kezdetét vette az evangelizációs sorozat

Kezdetét vette a Csongrádi Református Egyházmegye evangelizációs sorozata. Második alkalommal került meghirdetésre a négy estés sorozat, amelynek ebben az évben Hódmezővásárhely és Székkutas református gyülekezetei adnak otthont. Az alkalmakon estéről estére Hotorán Gábor érsekcsanádi református lelkipásztor szolgál. Az első este alkalmával Nagy Zoltán Imre, a Hódmezővásárhely-Susáni gyülekezet lelkipásztora, az egyházmegye főjegyzője köszöntötte a gyülekezetet, és …

Hírek

Házasság Hete 2024. Szeged

A Házasság Hete gazdag szegedi programsorozatának záró alkalmára február 18-án vasárnap délelőtt került sor a Honvéd-téri református templomban.     A nyolc nap szervezési munkáinak nagy részét református, evangélikus, baptista segítőikkel együtt a Katolikus Ház munkatársai vállalták magukra. Templomunkban Igét hirdetett vezetőjük, Kondé Lajos, a Fogadalmi Templom plébánosa. A Példabeszédek könyvének 3. fejezetéből választott Ige alapján …

Hírek

“Kezeink munkáját tedd maradandóvá!” – Búcsú Bajnóczi János Főgondnok Úrtól (Kiszombor-Maroslele)

2024. február 16-án vettünk végső búcsút Bajnóczi János Főgondnok Úrtól, aki a Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközségben szolgált. “Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!”(Zsoltárok Könyve 90,17) Végtisztességtévő Gyülekezet, nagyon nehéz feladatunknak teszünk eleget, amikor megállunk e ravatal mellett, e kedves családtagok mellett, akiknek a vesztesége felmérhetetlen. Egy jó …

Hírek

Egyházmegyénk múltja, jelene, jövője

A Csongrádi Református Egyházmegye a Tiszántúli Református Egyházkerület egyik legkisebb egyházmegyéje. Azonban nem mindig így volt ez! A reformáció korától kezdve jelentős szerepet játszott e terület a lelki-szellemi építkezésben. E táj szülötte és reformátora volt Szegedi kis István, Szegedi Gergely, Abádi Benedek, Foktövi János. Legrégebbi elnevezését „Legrégibb neve: Makói Dioecesis, amely elnevezés 1567-ben dokumentáltan ismert, …

Hírek

Hálaadás a 2023. évért

Az Egyházközségünk életében jelentős évet zárunk most, hiszen fennállásának 75. évfordulójáért adtunk hálát Istennek ebben az esztendőben. Hálaadással vehettük számba az elmúlt évtizedek áldásokkal teli éveit, és köszönhettük meg, hogy Isten a nehéz időkben is megtartotta ezt a közösséget. Ezekben a sorokban, most a 2023. év eseményeit foglaljuk össze: Az építkezés – fizikai és lelki …