Hírek

HÁLAADÓ NAP A SZENTES NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

Borongós időben, de örömteli szívvel gyülekezett a népes sereg 2023. szeptember 23-án a szentesi Református Nagytemplomba, ahol az újonnan felépült, 3 csoportos óvodáért és 2 csoportos mini-bölcsődéért; a teljes belső felújításon átesett imaházért; és a szintén megújult Angster-orgonáért adtak hálát a hívek. Az érkező vendégeket az óvoda kivetített fényképe fogadta, felette a hitvallásos felhívás: „Adjatok Hálát az Istennek!”.

Az ünnepség három helyszínen zajlott. Előbb az Alföld egyik legnagyobb, fenséges, erre az alkalomra virágdíszbe öltöztetett református templomában; utána a modern, minden igénynek megfelelő imaházban; végül a majd’ száz gyermeknek otthont adó, 21. századi óvoda-bölcsőde komplexumban emlékeztek az elmúlt évek sok-sok munkával járó időszakára.

Egyházi részről előbb Fehér Csaba, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy a gyülekezet gyarapodása (számban, erőben és intézményeiben) egyedül Istennek, a történelem Urának köszönhető, aki kegyelmesen vezette és segítette az elmúlt évek munkálatait.

Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének püspöke tartotta az ünnepi igehirdetést, melyben az „Ároni áldás” alapján három jókívánságot foglalt össze a figyelmes hallgatóság számára: 1. Bízzuk életünket Istenre, aki egyedül tudja megtartani, megőrizni az életünket! 2. Keressük mindig az Ő világosságát, ami nemcsak egy erkölcsösebb életvitel az egyre erkölcstelenebbé váló világban, hanem egy személy, a világ Világossága, Jézus Krisztus! 3. Hagyjuk, hogy kiformálódjon rajtunk Isten arca, hogy mindnyájan Isten képmásai lehessünk!

Világi előljáróként Farkas Sándor miniszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője, a helyi gyülekezet tagja; Dr. Fürjes Zoltán helyettes-államtitkár és Szabó Zoltán Ferenc polgármester mondták el köszöntőjüket, majd kértek áldást a megvalósult projektekre.

A megújult imaházban Fehér Csaba lelkipásztor röviden beszámolt az építkezésről és a felújításokról, majd az új intézmény pedagógusai, dolgozói mutatkoztak be. Itt gyönyörködhettek az ünneplők a kis ovisok szívet melengető műsorában, majd igazi meglepetésként – meghívók és meghívottak – együtt elénekelték az új óvoda indulójában is, ami hatalmas sikert aratott.

Innen az óvoda aulájába vonult át az ünnepi sereg, ahol végre sor kerülhetett az intézmény megáldására, majd az ünnepélyes szalagátvágásra.

Legvégül, Dr. Csikai Miklós főgondnok egy Gandhi-idézettel búcsúzott a megjelentektől, minek utána az épület bejárására, és egy gazdag szeretetvendégségre (állófogadásra) került sor, ahol lehetőség adódott már a kötetlenebb beszélgetésekre is.

Az ünnepség mottója, melyet a gyülekezet és az új intézmény is szeretne továbbvinni a jövőbe így hangzik: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Korintus 16,14.)

Soli Deo Gloria! Mindenért egyedül Istené a dicsőség!

Fehér Csaba
lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...