Hírek

Ökumenikus Világimanap

Az ökumenikus világimanap szegedi alkalmának szervezését, házigazda szerepét ez évben is a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség Asszonyköre vállalta.

A Honvéd-téri előkészítő bibliaórát, majd megbeszélést követően március 1-jén, a Szegedi Református Közösségi Házban gyűltek össze kilenc keresztyén közösség tagjai.

Dr. Kereskényiné Nemes Lívia református lelkésznő három ének tanításával hangolta rá a résztvevők fülét és lelkét a közös imádság órájára, szent hangulatára.

Röviden ismertette a Palesztinában élő keresztyén nők helyzetét, és azt a lelki hátteret, melyből indulva felépítették a világimanap liturgiáját.

Dr. Czagány Gábor, Szeged-Honvéd téri beosztott lelkész a palesztin asszonytestvérek ajánlását követve, az Efézusi levél 4. fejezetének 1-7. versei alapján hirdette Isten Igéjét: “Kérlek titeket… viseljétek el egymást szeretettel.” Minden jelenlévő közösség képviseltette magát az imádság szolgálatában, így, együtt könyörögve a világban dúló háborúságokban szenvedőkért.

Korunk ismert világtörténeti eseményei miatt különös hangsúlyt kaptak a felolvasott bizonyságtételek, közös imák, fohászok a békéért, egymás megértéséért. Az istentisztelet után a Közösségi Ház kávézójában tartottuk a szeretetvendégséget. Itt a magunkkal hozott süteményekkel egymást kínálva, megosztottuk gyülekezeteink terheit, örömeit. 

A résztvevők, és mindazok, akik közösségeikben meghallgathatták az imanap beszámolóit, újra szívügyüknek tekintették, imáikba kulcsolták az elesettek, a félelmek, megpróbáltatások között élők reménységét.Isten neve legyen áldott a meghallgatott imákért, a Jézus szerinti egység építéséért.

Kereskényiné Nemes Lívia

lelkipásztor

Még szintén kedvelheted...